Header Ads Widget

Phạm Thanh Giang

"Có thể trong 2 tháng ngắn ngủi tại lớp, tôi chưa giỏi hẳn, chưa nói lưu loát và phản xa nhanh nhẹn lắm, nhưng nhìn lại chặn đường từ mù tịt tiếng anh và không dám giao tiếp với người nước ngoàiGiờ tôi cảm thấy tự tin hơn , Giao tiếp một cách bất chấp tiếng anh chưa chuẩn và chưa hiểu một cách nhanh là học nói gì

Nhưng mình đừng ngại hỏi lại lần nữa. Miễn sao họ hiểu được ý mình r minh cũng hiểu chút ý của họ là ok rồi .

TiengAnhGiaoTiep.net giúp mình thay đổi hẳn lên! "